Om Kvinner i teknikk og håndverk

Kvinner i teknikk og håndverk er et nettverk for kvinner som jobber eller går skole innen yrkesfagretningene Bygg og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EL) og Teknikk og industriell produksjon (TIP). Vi er basert i Trøndelag, med flere søsternettverk over hele landet.

Hovedmålet vårt er å normalisere kvinners plass i byggebransjeon og på verkstedene. Dette prøver vi å oppnå gjennom rekruttering og nettverksbygging. Vi vil inspirere jenter til å velge BA, TIP og EL, og i tillegg heve kunnskapen til foreldre og rådgivere om yrker innen disse fagretningene. Vi håper at jenter dermed ikke bare ønsker å velge utradisjonelt, men at de også blir i faget i mange år.

Vi drar rundt på skoler, foreldremøter og messer. Der forteller vi om hvordan det er å jobbe i de forskjellige yrkene - hvordan arbeidsdagen er og hva vi gjør på jobb. Vi forteller også om videreutdanningsmulighetene. Når vi er ute på skolebesøk henvender vi oss både til gutter og jenter, men vi profilerer oss selvsagt spesielt mot jenter. Det at vi forteller om yrkene fra et kvinnelig ståsted, gjør oss til rollemodeller for jentene vi snakker med, og de blir tryggere på å velge en utradisjonell retning når de vet at andre jenter har valgt det samme.

Historie

Nettverket ble opprettet i forbindelse med prosjektet Jenter i bil og elektro, som var et samarbedsprosjekt for å få flere jenter inn i disse yrkene. Vi startet opp i 2010, i samarbeid med fagforeninger innen BA, TIP og EL. Navnet og fokuset vårt har forandret seg noe i løpet av årene etter nettverket startet. Fra det opprinnelige navnet Jenter i bil og elektro ble vi Kvinner i bygg og anlegg, før vi for å favne alle ble til Kvinner i utradisjonelle yrker. Til slutt har vi nå valgt navnet vi mener dekker målgruppa vår uten å bli for generelt, nemlig Kvinner i teknikk og håndverk. Fra 2013 er vi registrert som forening i Brønnøysundregistrene.

Klarer du å se hva vi jobber med?

Det er ikke så lett å se hvem som gjør hva. Trykk på knappen - det han hende du blir overrasket!

START QUIZ
DSC6726 2 ? Bilmekaniker
DSC6723 ? Bilmekaniker
DSC6715 ? Elektriker
DSC6742 ? Byggdrifter
DSC6734 ? Maler

Årsmeldinger for Kvinner i teknikk og håndverk

Her ligger årsmeldinger for de siste årene.