Vi bidrar gjerne!

Heldigvis er vi ikke alene om å ønske flere kvinner inn i de tradisjonelt mannsdominerte yrkene. Vi har deltatt på spennende utviklingsprosjekter, og blitt omtalt i media for arbeidet vårt. Mange av oss i nettverket har også blitt profilert i media for sitt yrkesvalg, og det liker vi! Her kan du lese mer om de enkelte sakene vi har vært involvert i, i tillegg til andre interessante saker om utradisjonelle yrkesvalg. Hvis du har en sak du vil inkludere oss i, eller en annen forespørsel, send en beskjed her.

Ta kontakt

Prosjekter vi har vært involvert i

1 Oct
2015
Les enda mer her
1 Aug
2015
2 Mar
2017
14 Nov
2019
Vis arkiverte

Artikler

10 Jul
2015
2 Mar
2017
1 Dec
2022
1 Jan
2021
Vis arkiverte