Konferanse om utradisjonelle yrkesvalg og nettmobbing

Vi har i lengre tid ønsket å holde en konferanse med utradisjonelle yrkesvalg som tema. Høsten 2015 kom den tsjekkiske organisasjonen Gender Studies, som forsker på dette samt andre tema, til Trondheim. De samarbeider med KUN (senter for kunnskap og likestilling) om kjønnsroller og yrkesvalg. Med disse bidragsyterne på plass hadde vi en gyllen mulighet til å få realisert denne konferansen!

Om konferansen

Konferansen, som ble holdt 1. oktober på Clarion Hotel & Congress i Trondheim, hadde to separate tema. Det første handlet om kjønnsroller, og det å kunne velge utdanning på bakgrunn av et kjønnsnøytralt arbeidsmarked. Det «frie» yrkesvalg - hvor akseptert er det i dag å velge det du vil? Tsjekkiske Gender Studies, KUN, Menn i barnehage, samt vi i Kvinner i teknikk og håndverk (vi het da Kvinner i utradisjonelle yrker) holdt innlegg om temaet.

Tema nummer to var nettmobbing. Spørsmål som "Blir jenter og gutter som velger utradisjonelt utsatt for mer netthets enn andre?" og "Hva gjør netthets med en ungdom?" ble tatt opp. Dette feltet er et annet som Gender Studies forsker på, og de holdt innlegg om også dette temaet. I tillegg kom Morten Eliassen fra dataprat.no for å fortelle om netthets, og hva vi kan gjøre for å bekjempe det.

Dagen før konferansen var Gender Studies med nettverket på besøk til Melhus vgs og en byggeplass i Trondheim. Se bildene til venstre for mer info!

Konferansen endte som en stor suksess, med godt besøkstall og innholdsrike innlegg. Dette var vårt første forsøk på å holde en konferanse, og vi ble veldig fornøyde med resultatet!

Hvis du vil høre mer om konferansen vår, er det bare å ta kontakt.